Penzion
0
Whirlpool
0
Led bar
0
Stage
0
Sauna
0
Pokoj č.1
0

Penzion
Blodková 16, Ostrava

+420736457241

Otevřeno non-stop

OTEVŘENO

Email: Paprika.21@seznam.cz
Skype:

Ostrava - Hulváky, Blodková 16

rec

Ubytovací řád


1. V penzionu může být ubytován pouze host a jeho doprovod max 1 osoba, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu,platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.
2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu.
5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.
7. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není dovoleno.
8. V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
9. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např.varné konvice, vařiče, toustovače apod. Vyjímkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
10. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
11. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže,sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.
12. Zakáz ubytováným provádět prostituci
13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
15. Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do pensionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
16. Provoz Baru 20.00 – 06.00
17. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád.V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.
                     V Ostravě dne 29.5.2014                               Patricie Brabec Peterková-majitel